Førstelektor

Katrine Aasekjær

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er ansatt ved FHS ved fagseksjonen Master i jordmorfag og helsesykepleier og ved Senter for kunnskapsbasertpraksis. Ved utdanningen har jeg fokus på studentaktive læringsformer og tar i bruk ulike digitale løsninger som VR-briller, videoforelsening, samarbeidende læring, og en kombinasjon av forelesning og digtale resurser for studentene.

Underviser i

  • Den normale fødsel
  • Fosterovervåkning
  • Simulering/ferdighetstrening
  • Kunnskaspsbasert praksis

Forskar på

  • Kunnskapsbasertpraksis
  • Læring i praksis - simuleringstrening
  • Digitale læringsverktøy

Forskargrupper