Underviser i

  • Matematikk GLU5-10
  • Kompetanse for kvalitet

Forskar på

  • Programmering i matematikk