Høgskulelektor

Øyvind Samnøy Tefre

Arbeids- og kompetanseområde

Statsviter og PhD-kandidat knyttet til FRISAM-prosjektet "The Norwegian Child Welfare System in a Comparative Perspective" Master i administrasjon og organisasjonsvitenskap, fra Universitetet i Bergen 2010.
Fagfelt: Barnevern, det politiske system, kvalitative forskningsmetoder, offentlig administrasjon, sosialpolitikk, velferdspolitikk.

Underviser i

  • Organisasjonsteori for sosionom- og vernepleiestudenter

Forskar på

  • Barnevern i et komparativt perspektiv

Utvalde publikasjonar