Stipendiat

Felicity Katharine Burbridge Rinde

Underviser i

 • Master i musikkpedagogikk
 • Faglærer i musikk
 • Grunnskolelærer med musikk
 • Kunst, kultur og kreativitet (KKK1)

Forskar på

 • Music in schools - A study of music and inclusion of newly arrived minority language pupils in Norwegian primary schools

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Born to play: Bli bedre - få det bedre. Veiledningsprogram for korps i Norge. En evaluering

  Onsrud, Silje Valde, Rinde, Felicity Katharine Burbridge (2017)
 • Presentasjon av rapporten Born to play: Bli bedre - få det bedre. Veiledningsprogram for korps i Norge. En evaluering

  Onsrud, Silje Valde, Rinde, Felicity Katharine Burbridge (2017)
 • Panel discussion: Do we need the term community music in the Nordic music educational context?

  Rinde, Felicity Katharine Burbridge (2017)
 • Towards an understanding av community music in Norway

  Rinde, Felicity Katharine Burbridge (2017)
 • Towards an understanding of community music in Norway

  Rinde, Felicity Katharine Burbridge, Schei, Tiri Bergesen (2017)
 • Vis alle