Høgskulelektor

Lars Peder Vatshelle Bovim

Arbeids- og kompetanseområde

Høgskolelektor ved SimArena i 50% stilling, med hovedansvar for drift og bruk av Rehabiliteringslab F327. Kunnskap i bruk av alt utstyr på laben, se nettsidene til SimArena eller ta kontakt for nærmere oversikt.

Er også leder for Energisenteret for barn og unge ved Haukeland Universitetssykehus, og har gjennomført en master ved UiB (Fysioterapivitskap).

Underviser i

 • Labrelatert undervisning bachelor og master fysio
 • Bachelor Fysio - HPPW Prosjekt 2

Forskar på

 • VR som intervensjon
 • Gange
 • Tredemøllegange i et omslukende virtuelt miljø
 • Funksjonell trening for voksne med Cerebral Parese (FUNCAP-CP)

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Balanse under gange på tredemølle i et virtuelt miljø: En pilotstudie

  Andersen, Håkon Foss, Flesland, Martin, Wilhelmsen, Kjersti Thulin, Bovim, Lars Peder Vatshelle, Magnussen, Liv Heide, Indredavik, Grethe Elin Arnesen (2020)
 • The impact of motor task and environmental constraints on gait patterns during treadmill walking in a fully immersive virtual environment

  Bovim, Lars Peder Vatshelle, Gjesdal, Beate Eltarvåg, Mæland, Silje, Aaslund, Mona Kristin, Bogen, Bård Erik (2020)
 • Idrettsforskning Webinar

  Solstad, Tom Erik Jorung, Dalen-Lorentsen, Torstein, Magulas, Melina Meyer, Wik, Eirik Halvorsen, Hamarsland, Håvard, Bovim, Lars Peder Vatshelle, Melau, Jørgen, Melsom, Helene Støle, Andersen, Vidar, Falco, Coral (2020)
 • Kan man forbedre gange ved å gå i en virtuell verden?

  Bovim, Lars Peder Vatshelle, Bogen, Bård Erik, Mæland, Silje, Gjesdal, Beate Eltarvåg (2019)
 • Immediate gait adaptation from walking on a treadmill to walking on a treadmill in a fully immersive virtual environment

  Bovim, Lars Peder Vatshelle, Gjesdal, Beate Eltarvåg, Mæland, Silje, Aaslund, Mona Kristin, Bogen, Bård Erik (2019)
 • Vis alle