Høgskulelærar

Lars Peder Vatshelle Bovim

Arbeids- og kompetanseområde

Høgskolelærer ved SimArena i 50% stilling, med hovedansvar for drift og bruk av Rehabiliteringslab F327. Kunnskap i bruk av alt utstyr på laben, se nettsidene til SimArena eller ta kontakt for nærmere oversikt.

Er også leder for Energisenteret for barn og unge ved Haukeland Universitetssykehus, og tar en master ved UiB (Fysioterapivitskap).

Underviser i

  • Labrelatert undervisning bachelor og master fysio
  • Bachelor Fysio - HPPW Prosjekt 2

Forskar på

  • VR som intervensjon
  • Gange
  • Tredemøllegange i et omslukende virtuelt miljø
  • Funksjonell trening for voksne med Cerebral Parese (FUNCAP-CP)

Forskargrupper