Høgskulelektor

Helen Johannessen

Arbeids- og kompetanseområde

Mat og måltid i skole- og barnehage, teori og praksis
Tilpassa opplæring
Læreplanarbeid
Vurdering

Underviser i

  • Mat i eit læringsperspektiv
  • Mat i eit kulturperspektiv
  • Mat og måltid i barnehagelærarutdanninga

Forskargrupper

  • Mat og måltid i skule og barnehage
  • Bærekraftig utvikling