Arbeids- og kompetanseområde

Barnehagelærerutdanning (BLU) Allmennlærerutdanning (AL) Forskning om matematikkundervisning.
Fagfelt: Allmennlærerutdanning og matematikkdidaktikk.
PhD i 2009 med avhandlingen: Difficulties, meaning and marginalisation in mathematics learning as seen through children's eyes. Aalborg University

Underviser i

 • MBA503 Forskningsmetode og vitenskapsteori i Master i barnehagekunnskap
 • MBA504B Kritiske perspektiver på i matematikk i Master i barnehagekunnskap

Forskar på

 • Barns perspektiver på matematikkundervisning
 • Yngre barns matematikk - Barnehagens matematikk
 • Sosio-politiske perspektiver på matematikkundervisning
 • Sosial rettferdighet og matematikkundervisning
 • Lærerutdanning og profesjonsutvikling

Utvalde publikasjonar

 • Policy Production Through the Media: The Case of More Mathematics in Early Childhood Education

  Lange, Troels, Meaney, Tamsin Jillian (2018)
 • To Gain Knowledge of How to be Challenging: Preschool Mathematics Professional Development

  Helenius, Ola, Johansson, Maria L, Lange, Troels, Meaney, Tamsin Jillian, Wernberg, Anna (2017)
 • Teacher Narratives about Supporting Children to Read and Write in Mathematics: The Case of Kay

  Lange, Troels, Meaney, Tamsin Jillian (2017)
 • Measuring temperature within the didaktic space of preschool

  Helenius, Ola, Johansson, Maria L, Lange, Troels, Meaney, Tamsin Jillian, Wernberg, Anna (2016)
 • Matematikdidaktik i førskolan

  Helenius, Ola, Maria, Johansson, Lange, Troels, Meaney, Tamsin Jillian, Wernberg, Anna (2016)