Høgskolelektor

Andrea Synnøve Blomsø Eikset

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg arbeider for seksjon for matematikk fagdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen, Møllendalsveien.

Min utdannelse er en master i matematikkdidaktikk fra HIST (nå NTNU).

Jeg arbeider mest med barnehagelærerutdanning (Språk, tekst og matematikk 1, 2 og 3, og Bærekraftig utvikling gjennom barns medvirkning), og Matematikk 1 og 2 i grunnskolelærerutdanningen 1-7. I tillegg er jeg superbruker for avdelingen på vårt LMS, og jeg er koordinator for bachelor på GLU. Nå for tiden er jeg også involvert i Realfagskommuner gjennom UDIR, i tillegg til at seksjonen vår har fått midler til forskning fra FINNUT.

I min forskning fokuserer jeg på matematikk i tidlig barndom, utdanning for bærekraftig utvikling, divsersitet, språkmangfold og utvikling av min egen undervisning som lærer på høgskolen.


Du kan følge meg på twitter: https://twitter.com/andreaeikset

Underviser i

  • Bærekraftig utvikling gjennom barns medvirkning (Sustainable development by involvement)
  • Språk, tekst og matematikk 1, 2 og 3 i BLU
  • Matematikk i GLU 1-7
  • Digitale verktøy i skole og barnehage
  • Realfagskommuner

Forskar på

  • Barnehagens historie tilknyttet Friedrich Fröbel
  • Utdanning for bærekraftig utvikling
  • Barnehagens matematikk (Play research in mathematics education - PRIME)

Forskargrupper