Høgskulelektor

Andrea Synnøve Blomsø Eikset

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg arbeider i faggruppen for matematikk fagdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen, Møllendalsveien. Jeg tilhører Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI), og Institutt for Språk, litteratur, matematikk og tolking (ISLMT)
Min utdannelse er en master i matematikkdidaktikk fra HIST (nå NTNU).
Jeg arbeider mest med barnehagelærerutdanning (Språk, tekst og matematikk 1, 2 og 3, og Bærekraftig utvikling gjennom barns medvirkning), og Matematikk 1 og 2 i grunnskolelærerutdanningen 1-7. Nå for tiden er jeg også involvert i Realfagskommuner og Desentralisert kompetanseutvikling (DKU) for UDIR, i tillegg til at fagruppen vår har fått midler til forskning fra FINNUT. Jeg forsker også på bruk av
I min forskning fokuserer jeg på digitalisering, matematikk i tidlig barndom, utdanning for bærekraftig utvikling, diversitet, språkmangfold, argumentasjon og utvikling av min egen undervisning som lærer på høgskolen.
Du kan følge meg på twitter: https://twitter.com/andreaeikset
https://youtu.be/eyf7rrLdolM

Underviser i

 • Bærekraftig utvikling gjennom barns medvirkning (Sustainable development by involvement)
 • Språk, tekst og matematikk 1, 2 og 3 i BLU
 • Matematikk i GLU 1-7
 • Digitale verktøy i skole og barnehage
 • Realfagskommuner
 • Desentralisert kompetanseheving - digitalisering

Forskar på

 • Barnehagens historie tilknyttet Friedrich Fröbel
 • Utdanning for bærekraftig utvikling
 • Barnehagens matematikk (Play research in mathematics education - PRIME)
 • Digitalisering i realfag
 • Min rolle som lærerutdanner
 • Det flerkulturelle matematikklasserom

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Parallellsesjon: Fra språklig mangfold som problem til ressurs?

  Eikset, Andrea Synnøve Blomsø (2018)
 • Bærekraftig utdanning vha. programvare

  Hoem, Jon Øivind, Eikset, Andrea Synnøve Blomsø (2018)
 • Digitale verdensborgere - Hva har du i kjøleskapet? Modellering og digitale redskaper

  Eikset, Andrea Synnøve Blomsø (2017)
 • Reflections of Fröbel in discourses about mathematics in Scandinavian early childhood education and care

  Eikset, Andrea Synnøve Blomsø (2017)
 • (Wanting to do) Ethical research in a shifting context

  Eikset, Andrea Synnøve Blomsø, Fosse, Trude, Lange, Troels, Lie, Johan, Lossius, Magni Elen Hope, Meaney, Tamsin Jillian, Severina, Elena (2017)