Innovasjonsrådgjevar

Svein Gunnar Sjøtun

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg jobber som innovasjonsrådgiver og har et særlig fokus på å jobbe med studententreprenørskapssatsingen ved HVL.

Inntil nylig var jeg ansatt som stipendiat innenfor innovasjonsstudier ved Mohnsenteret, selv om den formelle tilknytningen min har vært ved Insitutt for geografi ved UiB. I doktorgradsprosjektet mitt forsket jeg på det grønne skiftet innenfor den maritime næringen på Vestlandet. Avhandlingen ble levert i oktober 2019.

Jeg er særlig opptatt av grønn innovasjon og transformasjon, sett gjennom et samfunnsgeografisk perspektiv. Dette er noe jeg har tatt med meg i min nåværende stilling som innovasjonsrådgiver, hvor jeg er opptatt av hvordan studenter som endringsagenter kan bidra til ansvarlig innovasjon og entreprenørskap på Vestlandet.

Forskar på

  • Grønn innovasjon
  • Transformasjon

Forskargrupper

  • Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling

Publikasjonar