Arbeids- og kompetanseområde

EU H2020 project "COEMS - Continuous Observation of Embedded Multicore Systems"

Underviser i

  • DAT159 "Refactoring", MAT101, DAT153 "Mobile Application Development", MOD350

Forskar på

  • Software Engineering
  • Testing & Monitoring
  • Runtime Verification
  • Formal Methods

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar