Seniorrådgivar

Kristine Engan-Skei

Arbeids- og kompetanseområde

Rådgiver for studiekvalitet
Sekretær for Utdanningsutvalget ved FIN og Koordineringsutvalget for ingeniørutdanningen ved HVL
Andre oppgaver: kvalitetssikring av studieplaner, støtte ved akkrediteringssøknader til NOKUT, utredningsarbeid