Høgskulelektor

Judit Johnstad Bragelien

Arbeids- og kompetanseområde

Høyskolelektor i Nyskaping, Teknologi- og Prosjektledelse.

Interesse områder: Innovasjon/tjenesteinnovasjon, entreprenørskap og forretningsutvikling. For tiden deltar/bidrar jeg inn i flere ressursgrupper om sirkulær økonomi.  Underviser i teknologiledelse, strategi og forretningsutvikling, innovasjons- og endringsledelse, samt prosjektarbeid.

Utdannet: Siviløkonom - Master i Økonomi og administrasjon ved NHH med hovedprofil innenfor Strategi og ledelse og støtteprofilen Brand management. Utredning: Teori og "best practice" for "customer co-creation" ved tjenesteinnovasjon.

Arbeidserfaring: Høyskolen i Bergen/Høyskolen på Vestlandet siden 2015 og en kortere periode som konsulent i Experis Norway. Solid erfaring fra byggebransjen innenfor drift, utvikling og ledelse av virksomheter; E. A. Smith AS avd. HIBA HUS, Bygger`n Norge og AS HIBA. 

Underviser i

 • ING101 Teknologiledelse, økonomi og nyskaping (for Ing. studenter
 • ING103 Prosjektledelse (for Ing. studenter)
 • Innovasjon og endringsledelse
 • Strategi- og virksomhetsutvikling
 • ØAA116 Prosjektarbeid, innovasjon og entreprenørskap

Forskar på

 • Sirkulær økonomi og tjenesteinnovasjon
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Pedagogiske metoder i entreprenørskapsfag: Studentaktive metoder, kreativitet, bruk av student mentorer og innovasjon på tvers av profesjoner

Forskargrupper

 • Nordic Place Research
 • Organisasjon, ledelse, bærekraft, innovasjon, entreprenørskap og digitalisering

Publikasjonar

 • Entrepreneurship education through sustainable value creation

  Voldsund, Kari Håvåg, Hasleberg, Harald, Bragelien, Judit Johnstad (2020)
 • Forretningsforståelse

  Voldsund, Kari Håvåg, Skjølsvik, Tale, Bragelien, Judit Johnstad (2020)
 • Hvorfor er digitalisering viktig for din bedrift?

  Bragelien, Judit Johnstad (2019)
 • Sirkulær økonomi - hva og eksempel fra undervisning

  Bragelien, Judit Johnstad (2019)
 • HVL e-helse pitch & Design Thinking

  Bragelien, Judit Johnstad, Helgesen, Carsten Gunnar (2019)
 • Vis alle