Førsteamanuensis

Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru

Arbeids- og kompetanseområde

Veileder på masterprogrammet i barne- og ungdomslitteratur, og for PhD kandidat knyttet til NaChiLit. Underviser på doktorgradsutdanningen Danning og didaktiske praksiser og på ENG 5-10. Tverrfaglig PhD i engelsk litteratur og etikk fra Universitetet i Oslo. Undervisningerfaring fra PhD iog fra digital estetikk, kjønnsteori og litteraturformidling på master i barne-og ungdomslitteratur, samt fra litteraturkurs på GLU 1-7 og KFK kurs i litteratur for norsklærere ved HVL, og som foreleser ved UiO på masteremner i fantasy og litteraturteori ved engelskseksjonen, UiO.

Underviser i

  • Litteraturfag, økokritikk, litteratursirkler

Forskar på

  • Klimafiksjon, posthumanisme, narrativ teori, filosofi og litteratur, populærkulturelle "mega-tekster", fantasy, film, spillteori, litteraturformidling, litteratursirkler.