Professor

Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru

Arbeids- og kompetanseområde

Master i engelsk littertur fra UiO. Cand. mag med film / fjernsyn / video, arkeologi og engelsk i fagkretsen. 

Har en tverrfaglig PhD i engelsk litteratur og etikk fra Universitetet i Oslo. Veileder PhD kandidater knyttet til forskergruppen NaChiLitCul og Phd studiet danning og didaktiske praksiser, samt masterstudenter på studiet i barne- og ungdomslitteratur. Underviser på doktorgradsutdanningen Danning og didaktiske praksiser og på MABUL.

Undervisningerfaring fra UiO på masteremner i fantasy og litteraturteori ved engelskseksjonen, fra digital estetikk, kjønnsteori og litteraturformidling på master i barne-og ungdomslitteratur, samt fra litteraturkurs på GLU og KFK kurs i litteratur for norsklærere. 

Driver prosjektet Dataspill som eststisk praksis i perioden august 2019 til desember 2020, finanseiert av Kulturrådets satsning Digital kultur, estetiske praksiser:

https://www.kulturradet.no/fou/vis-artikkel/-/ni-nye-forskningsprosjekter-om-kunst-og-kultur-i-en-digital-tid 

Har utviklet økokritiske leseroller for lærerstudenter: 

https://search.proquest.com/openview/acfe1f61831f4335f865fcd407bb86e8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026372

Underviser i

 • Litteraturfag, økokritikk, digital estetikk, litteratursirkler

Forskar på

 • Klimafiksjon, dataspill, posthumanisme, narrativ teori, filosofi og litteratur, populærkulturelle "mega-tekster", fantasy, film, spillteori, litteraturformidling, litteratursirkler.

Publikasjonar

 • Analyse av digitale spill

  Guanio-Uluru, Lykke (2020)
 • Paneldebatt. Øvelser i økokritisk tenkning.

  Guanio-Uluru, Lykke (2020)
 • Intercultural dialogue through online exchange: a transnational approach to teaching literature

  Rimmereide, Hege Emma, Varga, Zoltan, Guanio-Uluru, Lykke, Naylor, Amanda, Syed, Ghazal Kazim (2020)
 • "Blir jeg god nok slår jeg Blodstrupmoen". Digitale spill som litteraturformidlingsarena.

  Guanio-Uluru, Lykke (2019)
 • Climate Fiction for Young Adults: The Silence of Plants

  Guanio-Uluru, Lykke (2019)
 • Vis alle