Førstelektor

Øyvind Midtbø Berge

Arbeids- og kompetanseområde

Øyvind er førstelektor i arbeidsliv, innovasjon og regional utvikling, og har ansvaret for Mohnsenteret sine aktiviteter innenfor aktivtetsområde innovasjon. Dette inkluderer ansvar for HVL Skape og Mohnsenteret sine innovasjonsretta prosjekt for å tilrettelegge for innovasjon og forskningssamarbeid mellom næringsliv og akademia

Pågående aktiviteter 

HVL Skape - ansvarlig HVL
MobiFORSK Hordaland (2017-2019) - Prosjektleder og kompetansemegler
KApasitetsløft for Bærekraftig og Innovativ Sjømatsproduksjon» (KABIS) (2018-2023) – WP-leder 
Responsible innovation in the Norwegian salmon farming industry: Grand Societal Challenges (2019-)Innovasjonsverksted for offentlig sektor m/tilh. Kompetansemegling (2017-18 - pågående) - prosjektleder

 

Underviser i

  • INN 520 Entreprenørskap i praksis – oppstartsbedrifter i en regional kontekst