Arbeids- og kompetanseområde

Kultur sosiologi, samfunnsfagsdidaktikk, skoleforskning,
mangfoldskompetanse.

Underviser i

  • GLU 1-7 Kulturelt mangfold
  • PEL312 - Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet
  • GUPEL412 Bacheloroppgave, vitenskapsteori og forskningsmetode

Forskar på

  • Samfunnsfagdidaktikk
  • Ungdomstrinn
  • Postkoloniale perspektiv
  • Mangfoldkompetanse

Forskargrupper