Førsteamanuensis

Pål Berg Svenungsen

Arbeids- og kompetanseområde

Førsteamanuensis i historie, ved Høgskolen på Vestlandet (Campus Sogndal) 
 
Utdanning:
2016 Ph.d. i historie (Universitet i Bergen)
2010 Master i historie (Universitet i Bergen)
 
Forskningsinteresser:
Skandinavisk og europeisk middelalder, den europeiske korstogsbevegelsen, vikingtid, politisk kultur i middelalderen, historiografi og historiebruk, digital historieundervisning. 

Publiserte bøker:

En kort introduksjon til korstogene av Pål Berg Svenungsen (Heftet)

En kort introduksjon til korstogene (2020), se lenke

Underviser i

 • SA603 Historia i samfunnet, emneansvarleg
 • SA600 Historie før 1700: Frå antikken til den vitskaplege revolusjonen, emneansvarlig
 • SA572 Barndomens og ungdomens historie
 • GLU 1-7 Samfunnsfag

Forskar på

 • Norsk og europeisk middelalder
 • Den europeiske korstogsbevegelsen
 • Politisk kultur
 • Statsdannelsesprosesser
 • Historiebruk
 • Digital undervisning i historie

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • En kort introduksjon til korstogene

  Svenungsen, Pål Berg (2020)
 • Norway and the Fifth Crusade: The Crusade Movement on the Outskirts of Europe

  Svenungsen, Pål Berg (2017)
 • Norge og korstogene. En studie av forbindelsene mellom det norske riket og den europeiske korstogsbevegelsen, ca.1050-1380

  Svenungsen, Pål Berg, Melve, Leidulf (2016)
 • Bokessay: Korstogene sett fra et islamsk perspektiv

  Svenungsen, Pål Berg (2014)