Stipendiat

Kjell Einar Barsnes

Kjell Einar Barsnes
Epost: Send epost
Sogndal
FF, 313-A

Arbeids- og kompetanseområde

Eg vart i juni 2019 tilsett som stipendiat ved HVL. Ph.d.-prosjektet er ein sjølvstendig del av "Challenges of Participation" (CHAPAR), eit større forskingsprosjekt om kva som kan fremja eller hindra deltaking i helse- og velferdstenester. Ph.d.-prosjektet utforskar sosiomaterielle perspektiv på brukarmedverknad i NAV. Metodologisk hentar prosjektet idear og grep frå "The Mosaic approach."

Arbeidstittelen er "Sosiomaterielle vilkår for tenesteyting og deltaking i NAV," basert på ei prosjektskildring av Tone Jørgensen, Lillian Bruland Selseng og Sissel Seim. Dei er også rettleiarar.

Eg er utdanna sosialantropolog. Masteroppgåva mi tok opp utdanning, disiplin og undervisningsspråk i Tanzania.

Eg er tilknytt fagseksjon for sosialt arbeid.