Stipendiat

Karoline Jangård Selliseth

Underviser i

 • LSU1 - samfunnsfag

Forskar på

 • Barnehager
 • Digital kommunikasjon
 • Relasjon mellom foreldre og barnehageansatte
 • Profesjonsmakt
 • Brukermakt

Publikasjonar

 • Digital dokumentasjon og foreldre sitt innsyn i barnehagen

  Selliseth, Karoline Jangård (2019)
 • Samarbeid i helse- og omsorgstjenesten. En casestudie av samarbeidsavtalene

  Selliseth, Karoline Jangård (2015)