Førstelektor

Aina Helen Løberg

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser og veileder ved sosionomutdanningen 1.-3.år. Jeg er utdannet sosionom og sosiolog. Jeg har arbeidet innen psykisk helsevern, både i og utenfor institusjon, samt kriminalomsorg, barnevern, attføringsarbeid og i Kvalifiseringsprogrammet i NAV.

Underviser i
  • Sosialt arbeid med grupper
  • Sosialt nettverk
  • Sosiale roller og makt
  • Kommunikasjon
  • Veiledning og kollegaveiledning
  • Etikk
  • Makt
  • Psykisk helse og rus
Forskar på

Jeg deltar i END-prosjektet som forsker på etterlatte etter narkotikarelaterte dødsfall.

Forskargrupper