Høgskulelektor

Aina Helen Løberg

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser og veileder ved sosionomutdanningen 1.-3.år. Veileder i Bergen Uavhengige Sosialrådgivning ( BUS). Underviser og veileder på utdanning for gruppeveiledere i NAV. Jeg er utdannet sosionom og sosiolog. Jeg har arbeidet innen psykisk helsevern, både i og utenfor institusjon, samt kriminalomsorg, barnevern og attføringsarbeid.

Underviser i

  • Sosialt arbeid med grupper
  • Sosialt nettverk
  • Sosiale roller og makt
  • Kommunikasjon
  • Etikk

Forskargrupper