Fagansvarleg for forskingsetikk

Anne-Mette Somby

Anne-Mette Somby
Epost: Send epost
Bergen
FABRIKKGT3, S326-1

Arbeids- og kompetanseområde

Mitt ansvars- og intereesseområde dekker forskningsetikk, personvern og datahåndtering i alle faser av et forskningsprosjekt. Sammen med kolleger på IT, bibliotek og personvernombudet ved HVL er målsettingen å sørge for effektiv og målrettet informasjon og tjenester for forskning. I tillegg arbeider vi sammen med NSD, REK og Nasjonale forskningsetiske komiteer for å kvalitetssikre rådgivingen relatert til fagområdene. 

Jeg har ansvaret for at det blir gitt opplæring i forskningsetikk og personvern i forskning for forskere og veiledere ved HVL, og behov for intern opplæring eller undervisning kan meldes til forskingsetikk@hvl.no. I samarbeid med sikresiden.no vil HVL tilby ansatte og studenter tilgang til applikasjonen Personvernspillet som en del av grunnopplæringen i personvern for forskere, ansatte og studenter: https://www.hvl.no/forsking/forskingsetikk/personvernspillet/

Jeg er sekretær for forskningsetisk utvalg: https://www.hvl.no/om/utval/forskingsetisk-utval/

Faglig bakgrunn: Cand.polit (Administasjon- og organisasjonsvitenskap) fra Universitetet i Bergen (2002).

Erfaring: personvernrådgiver ved NSD fra 2007 til jeg begynte ved HVL høsten 2019. Ved NSD hade jeg ansvar for intern og ekstern opplæring i personvern,  vurdering av prosjekter og jeg har deltatt i europeiske samarbeid innen personvern og datahåndtering gjennom CESSDA og CLARIN. 

 

Underviser i

  • Personvern i forskning
  • Forskningsetikk
  • Datahåndtering og datahåndteringsplaner (DMP)
  • Personvern for veiledere og ledere