Fagansvarleg for forskingsetikk

Anne-Mette Somby

Anne-Mette Somby
Epost: Send epost
Bergen
FABRIKKGT3, S326-1

Arbeids- og kompetanseområde

Mitt ansvars- og intereesseområde dekker forskningsetikk, personvern og datahåndtering i alle faser av et forskningsprosjekt. Sammen med kolleger på IT, bibliotek og personvernombudet ved HVL er målsettingen å sørge for effektiv og målrettet informasjon og tjenester for forskning. I tillegg arbeider vi sammen med Sikt (tidl.NSD), REK og Nasjonale forskningsetiske komiteer for å kvalitetssikre rådgivingen relatert til fagområdene. 

Avdelingen har ansvaret for å koordinere opplæring i forskningsetikk og personvern i forskning for forskere og veiledere ved HVL. Vi gjennomfører et kurs i personvern, forskningstikk og datahåndtering hvert semester. Kurset er for veiledere ved HVL og gjennomføres over to dager.  Vi samarbeider gjerne med eksterne og interne om innhold i og gjennomføring av opplæring for ansatte i personvern og forskningsetikk. Kontakt oss gjerne her: forskingsetikk@hvl.no.

I samarbeid med sikresiden.no tilbyr HVL  ansatte og studenter tilgang til Personvernspillet som en del av grunnopplæringen i personvern for forskere, ansatte og studenter.

Mer informasjon om personvernspillet: https://www.hvl.no/forsking/forskingsetikk/personvernspillet/

Jeg er sekretær for forskningsetisk utvalg ved HVL. 

Faglig bakgrunn: Cand.polit (Administasjon- og organisasjonsvitenskap) fra Universitetet i Bergen (2002).

Erfaring: Var personvernrådgiver ved NSD fra 2007 til jeg begynte ved HVL høsten 2019. Ved NSD var  jeg ansvarlig for intern og ekstern opplæring i personvern,  vurdering av prosjekter og jeg har deltatt i europeiske samarbeid innen personvern og datahåndtering gjennom CESSDA og CLARIN. 

Mer informasjon: Forskningsetikk - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Artikkel i Norsk lingvistisk tidsskrift Personvern og sosiale medier

 

 

Underviser i

  • Personvern i forskning
  • Forskningsetikk
  • Datahåndtering og datahåndteringsplaner (DMP)
  • Personvern for veiledere og ledere