Fagansvarlig for opplæring forsk.etikk

Anne-Mette Somby

Arbeids- og kompetanseområde

Mitt ansvars- og intereesseområde dekker forskningsetikk, personvern og datahåndtering i alle faser av et forskningsprosjekt. Sammen med kolleger på IT, bibliotek og personvernombudet ved HVL er målsettingen å sørge for effektiv og målrettet informasjon og tjenester for forskning. I tillegg arbeider vi sammen med Sikt (tidl.NSD), REK og Nasjonale forskningsetiske komiteer for å kvalitetssikre rådgivingen relatert til fagområdene. 

En viktig oppgave er å koordinere opplæring i forskningsetikk og personvern i forskning for forskere og veiledere ved HVL. Vi gjennomfører en fagdidaktisk modul i universitetspedagogikk i personvern, forskningstikk og datahåndtering. Kurset er for veiledere ved HVL:  https://www.hvl.no/studier/studieprogram/forskningsetikk-og-personvern-modul/

I samarbeid med sikresiden.no tilbyr HVL  ansatte og studenter tilgang til personvernspillet og forskningsetikkspillet som en del av grunnopplæringen i personvern for forskere, ansatte og studenter. https://www.hvl.no/forsking/forskingsetikk/personvernspillet/

Faglig bakgrunn: Cand.polit (Administasjon- og organisasjonsvitenskap) fra Universitetet i Bergen (2002).

Erfaring som personvernrådgiver ved NSD fra 2007 til høsten 2019. Ved NSD hadde jeg ansvar for intern og ekstern opplæring i personvern,  vurdering av personvern i student- og forskerprosjekter og deltakelse i i europeiske samarbeid innen personvern og datahåndtering gjennom CESSDA og CLARIN. 

Ressursside for forskere og studenter Forskningsetikk - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

 

 

 

Underviser i
  • Personvern i forskning
  • Forskningsetikk
  • Datahåndtering og datahåndteringsplaner (DMP)
  • Personvern for veiledere og ledere
Forskar på

NAVIKO- LU

https://www.hvl.no/prosjekt/2710727/

Publikasjonar

  • Forskingsetiske normer og juridiske rammer i norsk språkforsking med data frå sosiale medium

    Bakkevoll, Geir Heggås, Somby, Anne-Mette (2021)