Høgskulelektor

Arne Jacob Melting

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser i Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 og 5-10 

Spesialområder: 

Læreplanarbeid- Fagfornyelsen og samfunnsfag

Urfolk , Samane og nasjonale minoriteter

Migrasjonsforståelse

Interkulterurell kompetanse. 

Geografiske spesialområder:  Norge, Tanzania og Indonesia

Underviser i

Migrasjon,  mangfold og rasisme

Urfolksprobelematikk 

Kulturforståelse

Sosialisering 

Læreplananalyse

Forskar på

Læreplananalyse

Praksis i sør. 

Skole og utvikling