Høgskulelektor

Arnhild Liene Stenersen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg underviser i Kunst og håndverk i Grunnskolelærerutdanningen, 1-7 og 5-10. Med bakgrunn som faglærer i kunst og håndverk og undervisning i ungdomsskolen har jeg en bred kompetanse innenfor faget, men hovedsakelig innenfor design og silketrykk, samt ulike dekorative teknikker på tekstil.

Jeg er fagkoordinator for faggruppen Kunst og håndverk, campus Bergen, profesjonsveileder og emneansvarlig i GLU.


I teach in the Art and Design education at the teacher training. I have worked as teacher in Art and Design in upper secondary school. I have a broad competence and experience within the subject, but mainly within design process, screen printing and various decorative techinques on textiles, and subject didactic issues.

I'm subject coordinator for the subject group of Art and design in Bergen, professional supervisor and course coordinator in the teacher training.

Underviser i

 • Kunst og håndverk, Grunnskolelærerutdanningen 1-7 og 5-10

Forskar på

 • Studenters tilegnelse av praktisk kunnskap og erfaring i kunst og håndverk
 • Teacher students’ appropriation of practical knowledge and experiences in Art and Design

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Editorial track 6.a Materiality in the Digital Age

  Digranes, Ingvild, Gao, Bo, Nimkulrat, Nithikul, Rissanen, Timo, Stenersen, Arnhild Liene (2021)
 • Learning about materiality through tinkering with Micro:bits

  Digranes, Ingvild, Hoem, Jon Øivind, Stenersen, Arnhild Liene (2021)
 • Learning about materiality through tinkering with Micro:bits

  Digranes, Ingvild, Goodwin, Jeanett Ann, Hoem, Jon Øivind, Stenersen, Arnhild Liene (2019)
 • Materialitet og digitalitet

  Hoem, Jon Øivind, Digranes, Ingvild, Goodwin, Jeanett Ann, Stenersen, Arnhild Liene (2019)
 • Kinetisk skulptur – Prosjekter med Micro:bit

  Hoem, Jon Øivind, Digranes, Ingvild, Stenersen, Arnhild Liene, Goodwin, Jeanett Ann (2019)