Høgskulelektor

Åshild Havnerås

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser i sjukepleie ved Bachelorutdanninga på Stord.

Tar del i undervisning i vidareutdanninga i Rettleiingspedagogikk

Skikkaansvarleg ved HVL Stord og Haugesund

Underviser i

Kommunikasjon og konflikthåndtering

Administrasjon og leiing

Sjukepleiar sin pedagogiske funksjon

Samfunnsetikk

Sjukepleie til akutt og kritisk sjuke pasientar

Simulering