Høgskulelektor

Astri Johanne Hagenes

Arbeids- og kompetanseområde

Medlem av forskningsgruppa kvalitet og innovasjon i helse og omsorgstenesta.


Bacelorgrad i sjukepleie

Mastergrad i Samhandling innan helse- og sosiale tenester

Underviser i

-Sjukepleie knytt til spesialisthelsetenesta

-Simulering på SimArena

Forskargrupper