Postdoktor

Beatrice Marlen Unn Gustafsson Reed

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg forsker på natur og forholdet mellom natur og menneske i skandinavisk litteratur. Jeg jobber også med fremstilling av minoriteter i nordisk litteratur, og jeg er spesielt opptatt av fremstilling av samer, samisk litteratur og natursyn. Akkurat nå arbeider jeg med kartleggingsprosjektet "Representasjoner av planter, trær og skog i skandinaviske bildebøker fra 1900-2020"

Forskar på

  • Økokritikk
  • Postkolonial økokritikk
  • Natur i skandinavisk litteratur
  • Planter i barnelitteratur
  • Planter i bildebøker
  • Samisk litteratur
  • Ungdom i nordisk litteratur

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar