Postdoktor

Beatrice Marlen Unn Gustafsson Reed

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg forsker på natur og forholdet mellom natur og menneske i skandinavisk litteratur. Jeg jobber også med fremstilling av minoriteter i nordisk litteratur, og jeg er spesielt opptatt av fremstilling av samer, samisk litteratur og natursyn. Akkurat nå arbeider jeg med kartleggingsprosjektet Plants in Scandinavian picturebooks for children from 1900 to 2020

Forskar på

  • Økokritikk
  • Postkolonial økokritikk
  • Natur i skandinavisk litteratur
  • Planter i barnelitteratur
  • Planter i bildebøker
  • Samisk litteratur
  • Ungdom i nordisk litteratur

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar