Stipendiat

Benjamin Kinn Mjelde

Arbeids- og kompetanseområde

Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen.

Klinisk arbeidserfaring fra Tverrfaglig spesialist rusbehandling (TSB).

Tidligere forsket på psykologers opplevelse av kommunale psykiske helsetjenester.

Forskar på

  • Kommuner
  • Helse- og omsorgstjenester
  • Helsepolitikk
  • Psykisk helse

Forskargrupper