Rådgivar

Berit Natalie Krogh Bareksten

Arbeids- og kompetanseområde

Høyskolelektor i sosiologi (Cand.polit.), forteller og litteraturformidler/veiledet kreativ, akademisk skriving. Del av: Formidling på tvers, i regi av HVL/Biblioteket. Tilknyttet forskningsnettverket ESREA/Life History and Biographical Network (LHBN). 

Tilleggsutdanning: Kunstfagdidaktikk (phd-kurs, HVL 2022), Praktisk-pedagogisk grunnutdanning (HVL, 2022), Filosofiske, etiske og eksistensielle samtaler (UiO, 2020), Høgskolepedagogikk (HiB, 2016), Kvalitativ metode (phd-kurs, HiB 2014), Muntlig fortelling 1 (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012) og Veiledningsutdanning (Haraldsplass diakonale høgskole, 2008).

 

Underviser i

 • Sosiologi
 • Samfunnsarbeid og kunst
 • Rehabiliterende og helsefremmende arbeid
 • Kreativ (akademisk) skriving
 • Kommunikasjon og danning
 • Prosjektarbeid

Forskar på

Skjønnlitteratur og livsmestring

Verdighet og håp

Kreativ (akademisk) skriving

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Barn, bok og boller: Fra frivillig lokalsamfunnsarbeid med boksamling og formidling til offentlig bibliotekfilial i bydelen

  Bareksten, Berit (2022)
 • Dignity through touch – in times of pandemic: Creating spaces for caring relationships

  Bareksten, Berit, Midtgård, Inger Helen, Puntil, Donata, Luraschi, Silvia, Wright, Hazel R., Del Negro, Gaia (2022)
 • Macramé of thoughts about touching, non-touching, to be touched and intimacy

  Bareksten, Berit Natalie Krogh, Midtgård, Inger Helen, Puntil, Donata, Luraschi, Silvia, Wright, Hazel R., Del Negro, Gaia (2022)
 • Workshop: Memories and dialogues within auto/biographical research. Listen and learn through poetic voices and performing in private and public life – a methodological approach

  Midtgård, Inger Helen, Bareksten, Berit (2021)
 • Partnerskap for framtidens skole og lærerutdanning

  Bareksten, Berit (2020)
 • Vis alle