Høgskulelektor

Birthe Unneland Napsholm

Arbeids- og kompetanseområde

Studieprogramkoordinator ved bachelor i sosialt arbeid.