Høgskulelektor

Borgtor Bøyum

Arbeids- og kompetanseområde

Høgskulekandidat i økonomi og administrasjon, 1995-1997, Hibu
Cand.jur., 1997-2003, UiB

Underviser i

  • Jus på barnevern, sosialt arbeid, vernepleie og vidareutdanning i rus og psykiatri; barnevernrett, familierett, helserett, tvangslover, forvaltningsrett, trygde- og sosialrett, strafferett
  • Jus årsstudium; arve- og familierett

Forskargrupper

  • Utdanningsforsking