Høgskulelektor

Britt Iren Nordeide

Underviser i
  • Norsk 1, 1 - 7. Kompetanse for kvalitet
  • Master i litteratur og litteraturdidaktikk
Forskar på
  • Opplevd kvalitet i deltids lærarutdanning
  • Lesing og skriving i lærarutdanninga
Forskargrupper