Seniorkonsulent

Christina Havn

Arbeids- og kompetanseområde

Studieveiledning, administrasjon, kvalitetsarbeid og saksbehandling tilknyttet:

  • Bachelor i radiografi
  • Master in Healthy Ageing and Rehabilitation

Jobber også med studieadministrative oppgaver knyttet til internasjonal studentmobilitet på Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Kompetanse:
Studieadministrasjon, Felles studentsystem (FS), offentlig forvaltning, studiekvalitet, studieveiledning, saksbehandling, internasjonalisering.