Høgskulelektor

Christine Hope

Arbeids- og kompetanseområde

Pedagogikk

    Medvirkning

    Demokrati og medborgerskap

    Skolebasert kompetanseutvikling (Lesson Study) 

    Pedagogiske handlinger

    Ekskludering, inkludering og diskriminering (DEMBRA)

Underviser i

Pedagogikk og Elevkunnskap

Demokrati og medborgerskap

Demokratiske dialoger - kontroversielle tema

Forskar på
  • Lesson Study
  • Medvirkning og medborgeskap, demokrati i skolen
  • Undervisningspraksis og lærerprofesjonalitet
  • Undervisningshandlinger i klasserommet
Forskargrupper

PedLab