Seniorrådgivar – Prosjektleiar

Dag Stenvoll

Dag Stenvoll
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M5-79

Arbeids- og kompetanseområde

Leder av Universitetsprosjektet

Jeg begynte i oktober 2019 i denne vanvittig spennende jobben. Store deler av tiden min går med til å snakke med ansatte på alle studiestedene og i forskjellige funksjoner. Alle disse samtalene med hyggelige og kreative mennesker er det jeg liker aller best. Så er det disse kravene til universitetsakkreditering, da, som vi dessverre må forholde oss til og jobbe med for å sikre oss at søknaden, når den sendes sent i 2022 eller tidlig i 2023, blir godkjent. Og det blir den.

Innad i prosjektet og med de vi har med å gjøre i og utenfor HVL, diskuterer vi hvordan vi skal bli et solid og moderne profesjons- og arbeidslivsrelevant universitet. Vi har god dialog med de tre andre høgskolene som sist har blitt eller søkt om å bli universitet: OsloMet, Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet.

Jeg kom fra Diku (før SIU), hvor jeg fra 2011-2019 jobbet med internasjonalisering av høyere utdanning. Det innebar også flere lengre opphold i Kunnskapsdepartementet. Jeg har studert engelsk, fransk og russisk, og har en doktorgrad i sammenliknende politikk fra 2003. Etter dette var jeg i en del år forsker på Rokkansenteret, nå del av Norce. Der dykket jeg langt inn i moraliserte politiske temaer som abort, seksualitet, bioteknologi og aktiv dødshjelp. Min oppfatning av HVL er at det er en særdeles sexy høyskole, kjernesunn og langt på vei gravid med en naturlig unnfanget universitetsbaby.