Førstelektor

Dorthea Sekkingstad

Publikasjonar

 • Leiingspraksis som fremjar kunnskapsdeling - å skape handlingsrom gjennom tenking om leiing

  Glosvik, Øyvind, Sekkingstad, Dorthea (2022)
 • "Eg har fått eit større handlingsrom for vurdering og veiledning" - lærarar sine erfaringar med bruk av videotilbakemelding i vidaregåande opplæring

  Sekkingstad, Dorthea (2022)
 • Fagfellevurdering artikkel for Uniped

  Sekkingstad, Dorthea (2022)
 • Ein berekraftig veiledningspraksis? - Lærarar sine erfaringar med bruk av video som verktøy for veiledning av elevar i vidaregåande skule

  Sekkingstad, Dorthea, Fossøy, Ingrid Karin (2022)
 • "Den konstruktive eksamen" - eksamensforma som nyskaping

  Sekkingstad, Dorthea, Glosvik, Øyvind (2022)