Førsteamanuensis

Eli Natvik

Arbeids- og kompetanseområde

Som førsteamanuensis på Institutt for helse og omsorgsvitskap, Campus Førde, underviser og rettleiar eg på masterprogram i Samhandling og folkehelse. Eg underviser også masterstudentar i Klinisk fysioterapi, Campus Kronstad. Vidare rettleiar eg master- og ph.d.-kandidatar på HVL, UiB og NTNU.

Eg er interessert klinikknær forsking og grunnlagstenking innan helsevitskapane, og har erfaring med ulike kvalitative forskingsdesign, aksjonsforsking, fenomenologi i helsefagleg forsking, prosessorientert skriveveiledning og utvikling av læringsressursar knytt til forsking.

Publikasjonar: Google Scholar 

Som rettleiar og samarbeidspart bidreg eg i doktorgradsprosjekta: 

 • A structure for personalized self-management support in bariatric surgery follow-up care (Helse Førde/HVL)
 • Partnership building in user-led research agenda setting for improved health care services with weight loss surgery patients (UiB)
 • Vekten av skam. Utvikling og evaluering av behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten for kvinner med spiseforstyrrelse og fedme (NTNU)
 • Semaglutide in the treatment of binge eating disorder in adults with obesity: A randomized double blinded clinical trial (Helse Bergen).

Min utdanningsbakgrunn er Universitetspedagogikk, UiB/HVL (2023), Postdoktorprogrammet, Det medisinske fakultet, UiO (2022), ph.d. i helsevitskap,  UiB (2015), Mastergrad i helsefag, UiB (2010), Rettleiingspedagogikk, Høgskulen i Sogn og Fjordane (1999) og Fysioterapeututdanning Høgskolen i Bergen (1996).

Eg har omfattande klinisk erfaring frå som fysioterapeut i spesialisthelsetenesta (1996-2011), spesielt innan rehabilitering og intensiv/lungefysioterapi. 

Underviser i
 • MS1-320 Folkehelse og helsefremming
 • MS1-328 Prosjektplan
 • PS1-303 Kommunikasjon, samarbeid, konfliktforståing og konfliktløysing
 • MAFYS101 Kropp, bevegelse, funksjon, helse og sykdom
 • MAFYS551 Individuell behandling og gruppebehandling i fysioterapi ved psykiatriske og psykosomatiske helseproblem
 • Rettleiar masterstudentar ved HVL
 • Rettleiar PhD-kandidatar ved HVL, NTNU og UiB

 

Forskar på
 • Pasientar og helsepersonell si samhandling i poliklinisk oppfølging etter fedmekirurgi
 • Pasientar sine erfaringar med behandling for fedme og eteforstyrringar i spesialisthelsetenesta
 • Brukarmedverknad i forsking, utprøving av Dialogmodellen
 • Pasientar sine erfaringar med å få diagnose og behandling for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse i spesialisthelsetenesta
 • Pasientar sine erfaringar med å vere innlagt i psykisk helsevern
 • Heimebuande eldre og pårørande sine erfaringar med skrøpelighet (frailty)
Forskargrupper

Nestleiar av forskingsgruppe for persontilpassa helsetenester (PERSONFORSK)

PERSONFORSK

Publikasjonar

 • Forakt i språkdrakt

  (2023)
 • Nye og betre måtar å bruke fenomenologi i helsefagleg forsking?

  (2023)
 • Space Perception, Movement and Insight: Attuning to the Space of Everyday Life after Major Weight Loss

  Natvik, Eli, Groven, Karen Synne, Råheim, Målfrid, Gjengedal, Eva, Gallagher, Shaun (2023)
 • I kroppen sitt grenseland- korleis opplev heimebuande eldre å leve med skrøpelegheit?

  Søvde, Bente Egge, Drageset, Jorunn, Sandvoll, Anne Marie, Natvik, Eli (2023)
 • Caregiving for frail home‐dwelling older people: A qualitative study of family caregivers' experiences

  Søvde, Bente Egge, Sandvoll, Anne Marie, Natvik, Eli, Drageset, Jorunn (2023)
 • Engaging with difficult topics and emotional experiences in psychotherapy: A study of helpful therapist acts

  Kleiven, Gøril Solberg, Hjeltnes, Aslak, Natvik, Eli, Moltu, Christian (2022)
 • How people diagnosed with borderline personality disorder experience relationships to oneself and to others. A qualitative in-depth study

  Moltu, Christian, Kverme, Britt, Veseth, Marius, Natvik, Eli (2022)
 • Aktiv klinisk refleksjon - ein metodikk for å utvikle kliniske møter

  (2022)
 • The Patient-Practitioner Interaction in Post Bariatric Surgery Consultations: An Interpersonal Process Recall Study

  (2022)
 • From qualitative research to an interactive learning resource

  Natvik, Eli, Lavik, Kristina Osland, Eldal, Kari, Moltu, Christian (2022)
 • Korleis kan praksisnær forsking omsettast til reflekterande praksis?

  Natvik, Eli, Lavik, Kristina Osland, Eldal, Kari, Moltu, Christian (2022)
 • Korleis kan praksisnær forsking omsettast til reflekterande praksis?

  Natvik, Eli, Lavik, Kristina Osland, Eldal, Kari, Moltu, Christian (2022)
 • The Patient-Practitioner interaction in post bariatric surgery consultations: an interpersonal process recall study

  Natvik, Eli, Lavik, Kristina Osland, Ogden, Jane, Strømmen, Magnus Nordvik, Moltu, Christian (2022)
 • Korleis studere og utvikle kliniske møter? Eit eksempel frå fedmepoliklinikk

  Natvik, Eli, Moltu, Christian, Lavik, Kristina O. (2022)
 • Living the dream – but not without hardship: stories about self-directed weight transformation from severe obesity

  Råheim, Målfrid, Moltu, Christian, Natvik, Eli (2022)
 • Carrying on life at home or moving to a nursing home: frail older people’s experiences of at-homeness

  Søvde, Bente Egge, Sandvoll, Anne Marie, Natvik, Eli, Drageset, Jorunn (2022)
 • In the borderland of the body-how frail older people experience frailty

  Søvde, Bente Egge, Sandvoll, Anne Marie, Natvik, Eli, Drageset, Jorunn (2022)
 • Pasienthistoriene og møtet med helsevesenet - Programledelse, rundebordsdiskusjon/panel

  (2021)
 • Fagseminar Psychosocial Aspects of Bariatric Surgery

  Natvik, Eli, Lavik, Kristina O. (2021)
 • Sammenheng mellom kropp, følelser og livsstil

  Natvik, Eli, Lavik, Kristina O. (2021)
 • Å forske på andre si erfaring - brukarinvolvering i forsking

  Natvik, Eli, Lavik, Kristina O. (2021)
 • Kva skal til for at oppfølging på fedmepoliklinikk kan bli meiningsfullt, hjelpsamt og nyttig for pasientar og fagpersonar?

  Natvik, Eli, Lavik, Kristina O., Moltu, Christian (2021)
 • Verkstad for brukarmedverknad - avslutningsseminar

  Natvik, Eli, Lavik, Kristina Osland (2021)
 • Navigating Undefined Relational Space in Bariatric Aftercare

  Natvik, Eli, Osland Lavik, Kristina, Moltu, Christian (2021)
 • The hamster wheel: a case study on embodied narrative identity and overcoming severe obesity

  Natvik, Eli, Råheim, Målfrid, Sviland, Randi (2021)
 • Det er best å bu heime- eller? Å leve i grenseland mellom heim og sjukeheim

  Søvde, Bente Egge, Drageset, Jorunn, Sandvoll, Anne Marie, Natvik, Eli (2021)
 • The lived meanings of at-homeness: How frail older people experience Frailty

  Søvde, Bente Egge, Natvik, Eli, Sandvoll, Anne Marie, Drageset, Jorunn (2021)
 • Lost in transition? How frail older people experience at-homeness

  Søvde, Bente Egge, Sandvoll, Anne Marie, Natvik, Eli, Drageset, Jorunn (2021)
 • Det er best å bu heime- eller? Å leve i grenseland mellom heim og sjukeheim.

  Søvde, Bente Egge, Sandvoll, Anne Marie, Natvik, Eli, Drageset, Jorunn (2021)
 • In the borderland of the body- how home dwelling older people experience frailty

  Søvde, Bente Egge, Sandvoll, Anne Marie, Natvik, Eli, Drageset, Jorunn (2021)
 • Skrøpelige eldre

  Søvde, Bente Egge, Sandvoll, Anne Marie, Natvik, Eli, Drageset, Jorunn (2021)
 • “Finding oneself after critical illness”: voices from the remission society

  Ellingsen, Sidsel, Moi, Asgjerd Litleré, Gjengedal, Eva, Flinterud, Stine Irene, Natvik, Eli, Råheim, Målfrid, Sviland, Randi, Sekse, Ragnhild Johanne Tveit (2020)
 • From Both Sides Now: Patients’ and Practitioners’ Perceptions of Follow-Up Care after Bariatric Surgery

  (2020)
 • Oppfølging etter fedmekirurgi: Analyseseminar

  (2020)
 • From Both Sides Now – Using Interpersonal Process Recall to Gather Experiences during Patient-Practitioner Interaction

  Natvik, Eli, Lavik, Kristina O., Moltu, Christian (2020)
 • Studying clinical encounters in obesity treatment

  Natvik, Eli, Lavik, Kristina O., Moltu, Christian (2020)
 • The Encounter - innovating reflection in action

  Natvik, Eli, Moltu, Christian, Lavik, Kristina O. (2020)
 • Heimebuande eldre si oppleving av å leve med skrøpeligheit - er det handlingsrom for medborgarskap?

  Søvde, Bente Egge, Sandvoll, Anne Marie, Natvik, Eli, Drageset, Jorunn (2020)
 • Patients’ experiences from basic body awareness therapy in the treatment of binge eating disorder -movement toward health: a phenomenological study

  Albertsen, Marit Nilsen, Natvik, Eli, Råheim, Målfrid (2019)
 • From the (Dis)comfort of One’s Own Home: Patients’Experiences of Hospitalization After Discharge.A Qualitative Study of Lived Experience of Hospitalization from the Perspective of People with a Mental Health Disorder

  Eldal, Kari, Natvik, Eli, Veseth, Marius, Davidson, Larry, Moltu, Christian (2019)
 • Being recognised as a whole person: A qualitative study of inpatient experience in mental health

  Eldal, Kari, Natvik, Eli, Veseth, Marius, Davidson, Larry, Skjølberg, Åse, Gytri, Dorte, Moltu, Christian (2019)
 • Contradictory experiences of safety and shame in inpatient mental health practice – a qualitative study

  Eldal, Kari, Veseth, Marius, Natvik, Eli, Davidson, Larry, Skjølberg, Åse, Gytri, Dorte, Moltu, Christian (2019)
 • Patients’ quest for recognition and continuity in health care: time for a new research agenda?

  Gjengedal, Eva, Sviland, Randi, Moi, Asgjerd Litleré, Ellingsen, Sidsel, Flinterud, Stine Irene, Sekse, Ragnhild Johanne Tveit, Natvik, Eli, Råheim, Målfrid (2019)
 • Moving Toward Connectedness – A Qualitative Study of Recovery Processes for People With Borderline Personality Disorder

  Kverme, Britt, Natvik, Eli, Veseth, Marius, Moltu, Christian (2019)
 • Brukarinvolvering i forsking

  (2019)
 • Pasientar og fagpersonar sine erfaringar med oppfølging på fedmepoliklinikken

  (2019)
 • Poliklinisk oppfølging etter fedmekirurgi/Psychosocial Aspects of Bariatric Surgery

  (2019)
 • From Both Sides Now: Investigating Experiences of Clinical Encounters in Bariatric Aftercare

  Natvik, Eli, Lavik, Kristina O., Moltu, Christian (2019)
 • An Experientially Derived Model of Flexible and Intentional Actions for Weight Loss Maintenance After Severe Obesity

  Natvik, Eli, Råheim, Målfrid, Andersen, John Roger, Moltu, Christian (2019)
 • Living a succesful weight loss after severe obesity

  Natvik, Eli, Råheim, Målfrid, Andersen, John Roger, Moltu, Christian (2019)
 • Successful weight loss and weight loss maintenance after severe obesity: A proposed model for future research

  Natvik, Eli, Råheim, Målfrid, Andersen, John Roger, Moltu, Christian (2019)
 • Physical education classes – a double-edged sword: a qualitative study of Norwegian high-school students’ experiences

  Pedersen, Janiche Helen, Thornquist, Eline, Natvik, Eli, Råheim, Målfrid (2019)
 • Living the dream, but not without hardship. Stories about sustained weight loss from severe obesity

  Råheim, Målfrid, Moltu, Christian, Natvik, Eli (2019)
 • Mulig for meg! Barns erfaringer med aktivitetshjelpemidler

  Gjessing, Berit Sundberg, Jahnsen, Reidun Birgitta, Strand, Liv Inger, Natvik, Eli (2018)
 • Incorporating Psychosocial Aspects of Bariatric Surgery

  (2018)
 • Space perception, movement and insight: Attuning to the space of everyday life after major weight loss.

  Natvik, Eli, Groven, Karen Synne, Råheim, Målfrid, Gjengedal, Eva, Gallagher, Shaun (2018)
 • Kroppserfaring og dagligliv etter overvektsoperasjon

  Natvik, Eli, Råheim, Målfrid (2018)
 • Frå alvorleg fedme til varig vekttap - utan kirurgi

  Natvik, Eli, Råheim, Målfrid, Andersen, John Roger, Moltu, Christian (2018)
 • Living a successful weight loss after severe obesity

  Natvik, Eli, Råheim, Målfrid, Andersen, John Roger, Moltu, Christian (2018)
 • Kroppsøving - et tveegget sverd

  Pedersen, Janiche Helen, Thornquist, Eline, Natvik, Eli, Råheim, Målfrid (2018)
 • Adaptation for participation! Children’s experiences with use of assistive devices in activities

  Gjessing, Berit Sundberg, Jahnsen, Reidun Birgitta, Strand, Liv Inger, Natvik, Eli (2017)
 • Practicing physical activity following weight-loss surgery: The significance of joy, satisfaction and well-being

  Groven, Karen Synne, Råheim, Målfrid, Natvik, Eli (2017)
 • Now I can walk in the mountains without feeling dead reaching the top

  Groven, Karen Synne, Natvik, Eli (2016)
 • Det er fullt mogleg å leve eit meiningsfylt og spennande liv i ein stor kropp

  (2016)
 • Elefanten i rommet. Hvorfor er det så vanskelig å snakke om fedme?

  (2016)
 • Enigmatic Embodied Change: Moving Body in Space after Bariatric Surgery

  (2016)
 • Etisk refleksjon: Salderingspost i ei konkurranseprega forskingsverd?

  (2016)
 • Movement and Spatiality: The Lived Experience of Massive Weight Loss

  Natvik, Eli, Gjengedal, Eva, Råheim, Målfrid, Groven, Karen Synne (2016)
 • Just experiences? Ethical contributions of phenomenologically-oriented research

  Natvik, Eli, Moltu, Christian (2016)
 • Det krevende vekttapet. Ny doktorgrad

  Gaarder, Jorun, Natvik, Eli (2015)
 • Meiner næringslivet må jobbe meir for å få fleire kvinnelege leiarar

  Kirkebø, Eline, Natvik, Eli (2015)
 • Fedme på nynorsk

  (2015)
 • Kvinner i fylket leikar ikkje butikk

  (2015)
 • Translating weight loss into agency: Men's experiences 5 years after bariatric surgery

  Natvik, Eli, Gjengedal, Eva, Moltu, Christian, Råheim, Målfrid (2015)
 • Beyond publication: How can phenomenological research have an ethical meaning in our society?

  Natvik, Eli, Moltu, Christian (2015)
 • Lågare vekt for større handlingsrom: Menn sine erfaringar fem år etter fedmekirurgi

  Natvik, Eli, Moltu, Christian, Gjengedal, Eva, Råheim, Målfrid (2015)
 • Carrying the weight of uncertainty: Patients' long-term experiences after bariatric surgery

  Natvik, Eli, Råheim, Målfrid (2015)
 • Mulig for meg! Barns erfaringer med aktivitetshjelpemidler

  Gjessing, Berit, Natvik, Eli, Strand, Liv Inger (2014)
 • Forslag om færre fedmeoperasjoner

  Natvik, Eli, Blekastad Almås, Gry (2014)
 • Re-embodying eating: Patients' experiences 5 years after bariatric surgery

  Natvik, Eli, Gjengedal, Eva, Moltu, Christian, Råheim, Målfrid (2014)
 • Er fedmekirurgi problemet?

  Natvik, Eli, Jepsen, Randi (2014)
 • Media og folk flest får dei tyngste til å skamme seg

  Sele, Katrine, Jepsen, Randi, Natvik, Eli, Andersen, John Roger (2014)
 • Jeg hadde vært død uten operasjon

  Aarøy, Torunn A., Natvik, Eli (2013)
 • Re-embodying eating: Patients' Lived Experinece 5 Years Beyond Bariatric Surgery

  Natvik, Eli, Gjengedal, Eva, Råheim, Målfrid (2013)
 • Totally changed, yet still the same: patients' lived experiences 5 years beyond bariatric surgery

  Natvik, Eli, Gjengedal, Eva, Råheim, Målfrid (2013)
 • Med overvekta som skjold

  Torsøe, Mathilde, Natvik, Eli (2013)
 • Bariatric surgery as a life-changing process: Patients’ lived experiences five years after surgery

  Natvik, Eli, Gjengedal, Eva, Råheim, Målfrid (2012)
 • Life beyond bariatric surgery: Men and women`s experience in the long term

  (2011)
 • Profound change in perceived health and participation in daily life: Long-term experiences after bariatric surgery

  Natvik, Eli, Råheim, Målfrid (2011)
 • Endringar i kropp, helse og funksjon – langtidserfaringar etter operasjon for sjukleg overvekt

  Natvik, Eli, Råheim, Målfrid (2010)