Professor

Eva Langeland

Arbeids- og kompetanseområde

Helse, helsefremming, salutogenese, psykisk helse, mestring, hverdagsrehabilitering, komplekse intervensjoner, salutogene samtalegrupper, helsefremmende kompetanse, langvarige helseutfordringer, forskningsmetoder

Underviser i

 • Helsefremming
 • Salutogenese
 • Psykisk helse
 • Komplekse intervensjoner
 • Bedringsprosesser
 • Livskvalitet og velvære
 • Kvantitative forskningsmetoder

Forskar på

 • Helsefremmende prosesser
 • Hverdagsrehabilitering
 • Fontenehusmodellen

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Salutogenesis guiding health promotion action

  Daniel, Marguerite Lorraine, Langeland, Eva, Saboga-Nunes, Luis (2022)
 • Salutogenese – Teori, forskning og praktisk kunnskap

  Langeland, Eva (2022)
 • Salutogenese: En sterk teori for helsefremming i praksis – praktisk kunnskap.

  Langeland, Eva (2022)
 • Salutogenesis guiding health promotion action: Developing personal skills

  Langeland, Eva (2022)
 • Promoting Salutogenic Capacity in Health Professionals

  Langeland, Eva, Ausland, Liv Hanson, Gunnarsdottir, Hrafnhildur, Arveklev, Susanna H, Vinje, Hege Forbech (2022)