Stipendiat

Frida Olsen Engedahl

Frida Olsen Engedahl
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M3-25

Arbeids- og kompetanseområde

Frida Olsen Engedahl er ansatt som stipendiat innen studentinnovasjon og -entreprenørskap ved Handelshøgskulen HVL. Hun er en del av doktorgradsprogrammet ‘Responsible Innovation and Regional Development’ (RESINNREG).

PhD prosjektet fokuserer på hvordan høyere utdanningsinstitusjoner kan legge til rette for og stimulere ansvarlig studentinnovasjon og -entreprenørskap i ekstrakurrikulære aktiviteter. Denne forskningen inkluderer aksjonsforskning på HVL sitt eget innovasjons- og entreprenørskapsprogram ‘HVL Skape’.

I tillegg til forskningen representerer Frida Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap i HVL Skape sin faggruppe, hvor hun fungerer som koblingen mellom fakultetet og programmet.

Forskningsprosjekter:

  • International Capacity Building in InNovation, Transfer and Entrepreneurship with focus on ShaRed Expertise in Higher Education Institutions (INTREPID-HEI) - finansiert av EU
    • Intern arbeidspakkeleder for WP4 (Start-up) og WP5 (Transfer)
  • The Role of Universities for Sustainable Smart Specialisation in Vestland (UniS4Vest) - finansiert av RFF Vestland
    • Projektdeltaker