Førstekonsulent

Frida Olsen Engedahl

Arbeids- og kompetanseområde

Trainee ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling.