Stipendiat

Frida Olsen Engedahl

Frida Olsen Engedahl
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M3-25

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg har en bachelor i økonomi og administrasjon, og en master i innovasjon og ledelse. Jeg har jobbet ved Mohnsenteret siden august 2020, først som Trainee gjennom Bergen Næringsråd Trainee Vest og nå som innovasjonsrådgiver. 

Ved Mohnsenteret jobber jeg med studententreprenørskap gjennom satsningen HVL Skape. Dette arbeidet er knyttet til rådgivning og veiledning av studenter med egne forretningsideer, og innovasjons- og entreprenørskapsfokuserte arrangementer. 

Jeg jobber også som kompetansemekler i FORREGION Vestland. Mine hovedtematikker er sosial innovasjon, helseinnovasjon og grønn teknologi. 

Frem til mai 2022 er jeg prosjektkoordinator i KABIS.