Høgskulelektor

Gjert Anders Askevold

Arbeids- og kompetanseområde

Eg arbeidar fulltid som Hovudtillitsvalt for Forskerforbundet og arbeidar for at medellamen skal ha gode arbeidsvilkår ved HVL. Sjå og: Forskerforbundet – Høgskulen på Vestlandet (ff-hvl.no)

Underviser i

 • Matematikk 1 GLU 5-10
 • Matematikk 1 GLU 1-7

Forskar på

 • Bevis og argumentasjonsprosessar i klasserommet
 • Imaginære dialogar

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Mathematical Argumentation in Pupils' Written Dialogues

  Askevold, Gjert Anders, Lekaus, Silke (2018)
 • Mathematical argumentation in pupils' written dialogues

  Lekaus, Silke, Askevold, Gjert Anders (2016)
 • Elevar sitt arbeid med matematisk argumentasjon

  Askevold, Gjert-Anders, Lekaus, Silke (2015)
 • Matematisk argumentation genom imaginära dialoger

  Askevold, Gjert-Anders, Lekaus, Silke (2015)
 • Med elevernas egna argument

  Askevold, Gjert-Anders, Lekaus, Silke (2015)