Prorektor for forsking

Gro Anita Fonnes Flaten

Arbeids- og kompetanseområde

Prorektor for forskning ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Fonnes Flaten ble ansatt som prorektor for forskning våren 2017, og er en del av det første rektoratet ved HVL.

Før hun ble prorektor var hun høgskoledirektør og tidligere forskningsdirektør ved Høgskolen i Bergen. Hun har også erfaring som forskningsleder ved Sykehusapotekene Vest og prosjektleder/spesialrådgiver ved Helse Bergen og i Helse Vest. Fonnes Flaten er utdannet marin mikrobiolog og dr. scient fra Universitetet i Bergen. Hennes forskningsfelt er knyttet til klimarelaterte problemstillinger og algers, bakteriers og virus omsetning av næringsstoffer i havet, i kombinasjon med matematisk modellering av næringsnettet. I tillegg til å være prorektor for forskning har Fonnes Flaten et spesielt ansvar for nærregion Bergen, som innebærer et særskilt ansvar for kontakt med samfunns-, nærings- og arbeidsliv i regionen.

Ansvarsområder:

  • Forskning
  • Innovasjon
  • Internasjonalisering
  • Biblioteket
  • Universitetsprosjektet 

 

 

Publikasjonar