Prodekan

Gunn Haraldseid

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er frå 1.1.18. prodekan for utdanning i Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett. I HVL har eg tidligare vore prosjektleiar for OU-prosjektet "Fagleg organisering". Eg har vore tilsett i næregion Stord/Haugesund fra 1999 og leiar for helsefag frå 2004. Først som studieansvarleg for sjukepleiarutdanninga på Stord (2004-07) og som dekan for Avdeling for helsefag på tvers av studiestad Stord og Haugesund (2007-15). Eg har sjukepleiarutdanning, hovedfag i pedagogikk og mastergrad i leiing. Frå 2011 er eg førstelektor i helsefag, pedagogikk og leiing. Opprykket bygger m.a. på erfaring med: - utvikling av utdanning, FoU og kompetansehevingstiltak - samhandling med kommunar og helseføretak - utvikling, implementering og evaluering av kvalitetssystem - samarbeid med praksisfeltet om nye rettleiingsmodellar - kvalitetsutvikling av undervisning og studieprogram - brukerengasjement for utvikling av føde- og barselomsorg

Forskargrupper

​​​​​​​