Instituttleiar

Gunnar Slettaløkken

Arbeids- og kompetanseområde

Ledelse, forskning og undervisning

Underviser i

Treningslære, treningsfysiologi, humanfysiologi og anatomi

Forskar på

Treningsrespons hos friske og syke

Forskargrupper

Bevegelse og funksjon (BeFu)

Tverrvitenskapelig forskningsgruppe i idrett, helse og funksjon

Publikasjonar