Einingsleiar

Haakon Georg Grung Moe

Arbeids- og kompetanseområde

  • Sammen med mine Teamledere arbeide for å gi en best mulig utnyttelse av de areal- og driftsressurser vi har - for studentene, fakultetene og fellesadministrasjonen sine behov.
  • Sørge for en best mulig utnyttelse av de avtaler høgskolen har - knyttet til service, bygningsdrift og leieforhold.
  • Implementere nye fellessystem, og bidra til god utvikling innenfor fagområdet.
  • Rapportering-, budsjett-, økonomi- og personalansvar.

Jeg fordeler arbeidsdagene mine slik:

  • Haugesund: Mandag / onsdag (HGSD3045)
  • Stord:              Tirsdag / torsdag / fredag (HOV106).