Stipendiat

Hannah Adriana Isabelle Rønhovde

Hannah Adriana Isabelle Rønhovde
Epost: Send epost
Bergen
FABRIKKGT3, S320-2

Arbeids- og kompetanseområde

Forskning
Forsker på aldersvennlige sammfunn. Mer spesifikt ser jeg på hvordan ulike distriktskommuner, og offentlig og private aktører forholder seg til konseptet aldersvennlige samfunn. Dette er særlig knyttet opp mot kommunens planprossser for bolig og stedsutvikling og hvordan tilnærmingen til, og utviklingen av et bærekraftig og 'ansvarlig' aldersvennlig samfunn påvirkes av strukturelle, kontekstuelle (geografiske) forskjeller. Jeg bruker kvalitative metoder (intervju og observasjon),for å se nærmere på  kommunale planprosser. Samtidig er jeg også svært interessert i å se på hvordan  ulike bolig og nærmiljøprosjekter utvikler seg i praksis, både før (planleggingsfase, under (byggefase) og etter de er ferdigstilt.

Jeg bruker konsepter som co-creation, RRI og Placed-based approaches, så vel som systems thinking og teori. Kompleksitetsteori er også relevant. 

Ansvarlig innovasjon og Regional Utvikling
Doktorgraden er tilknyttet programmet Ansvarlig innovasjon og Regional utvikling og vil utforske hvordan innovasjon kan møte sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer i et ruralt og regionalt sammenheng. 

Forskar på

 • Planprosser
 • Ansvarlig innovasjon og regional utvikling
 • Aldersvennlige samfunn
 • Boligplanlegging 
 • Innovasjon 
 • Bygdeutvikling
 • Innovasjon i offentlig sektor 
 • Kompleksitet
 • Komplekse organisasjoner
 • Samskaping
 • Boligpreferanser
 • Bostedsvalg
 • Ruralforskning
 • Stedsutvikling
 • Lokal innovasjon 
 • Co creation