Seniorrådgivar

Håvard Ulstein

Arbeids- og kompetanseområde

Teamleiar

Kvalitetssystem og -rutinar  
Arbeid med (nye) studie- og emneplanar  
Arbeid i samband med tilsyn av utdanningskvalitet  
Analyse og rapportering av data knytt til kvalitet i utdanningane, mellom anna rekruttering, gjennomføring, studenttilfredsheit, undervisningskvalitet og relevans i utdanningsprogramma  
Sakshandsaming råd og utval