Stipendiat

Hilde-Margit Løseth

Arbeids- og kompetanseområde

Psykisk helsearbeid, rusproblematikk og psykisk helse. Profesjonelle relasjoner. Dialektisk relasjons-forståelse. Utdannet psykiatrisk sykepleier med mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen. Har arbeidet mer enn 10 år innen rus og psykiatri med ulike arbeidsoppgaver og på ulike nivåer. Vært ansvarlig for flere eksternt finansierte videreutdanninger innen fagområdet psykisk helse. Emneansvarlig for praksisstudiene på Master i psykisk helse- og rusarbeid. Fagfelt: Psykisk helse- og rusarbeid. 

2020-2022 stipendiat tilknyttet END-studien (etterlatte ved narkotikarelatert død). Forsker på kommunale helse- og velferdstjenester til etterlatte ved narkotikarelatert død, hjelperes perspektiv.

 

Underviser i

 • Psykisk helse- og rusproblematikk. Dialektisk relasjons-forståelse.

Forskar på

 • Profesjonelle terapeutiske relasjoner.
 • Hvordan møter kommunale helse- og velferdstjenester etterlatte ved nakotikarelatert død? Hva hindrer og hva muliggjør hjelp i akuttfasen, sett fra hjelpernes perspektiv? Hvordan kan samarbeidet rundt hjelp til etterlatte ved narkotikarelatert død optimaliseres i samspillet mellom det kommunale hjelpeapparatet, de etteraltte selv og frivillige organisasjoner?

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Hvordan lever efterladte videre efter en pårørendes stofrelaterede død?

  Dyregrov, Kari, Løseth, Hilde-Margit (2019)
 • The special grief following drug related deaths

  Dyregrov, Kari, Møgster, Birthe, Løseth, Hilde-Margit, Lorås, Lennart, Titlestad, Kristine Berg (2019)
 • How to study follow-up when it doesn’t exist?

  Løseth, Hilde-Margit, Selseng, Lillian Bruland (2019)
 • Den spesielle sorgen ved narkotikarelatert død

  Dyregrov, Kari, Møgster, Birthe, Titlestad, Kristine Berg, Løseth, Hilde-Margit, Lorås, Lennart (2018)
 • Vold og traumatisk stress i utdanningene. Prosjektrapport

  Førde, Siv, Alsaker, Kjersti, Løseth, Hilde-Margit, Kvinge, Lars M., Sviland, Randi, Johansen, Venke A, Ubbe, Marit (2018)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død (END-prosjektet)

  Titlestad, Kristine Berg, Møgster, Birthe, Løseth, Hilde-Margit, Dyregrov, Kari (2018)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død – END-prosjektet Rekruttering av deltakere til nasjonal forskningsstudie

  Titlestad, Kristine Berg, Møgster, Birthe, Løseth, Hilde-Margit, Kaald, Sølvi, Dyregrov, Kari (2018)
 • DRUG DEATH RELATED BEREAVEMENT AND RECOVERY (The END-project)

  Titlestad, Kristine Berg, Møgster, Birthe, Løseth, Hilde-Margit, Lindeman, Sari Kaarina, Lorås, Lennart, Dyregrov, Kari (2018)
 • Komplisert sorg for etterlatte etter overdosedødsfall

  Løseth, Hilde-Margit, Mellingen, Sonja (2017)
 • Prosjekt Online

  Slang, Janicke, Løseth, Hilde-Margit (2017)