Høgskulelektor

Hilde-Margit Løseth

Arbeids- og kompetanseområde

Psykisk helsearbeid, rusproblematikk og psykisk helse. Profesjonelle relasjoner. Dialektisk relasjons-forståelse. Utdannet psykiatrisk sykepleier med mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen. Har arbeidet mer enn 10 år innen rus og psykiatri med ulike arbeidsoppgaver og på ulike nivåer. Vært ansvarlig for flere eksternt finansierte videreutdanninger innen fagområdet psykisk helse. Emneansvarlig for praksisstudiene på Master i psykisk helse- og rusarbeid. Fagfelt: Psykisk helse- og rusarbeid. 

2020-2022 stipendiat tilknyttet END-studien (etterlatte ved narkotikarelatert død). Forsker på kommunale helse- og velferdstjenester til etterlatte ved narkotikarelatert død, hjelperes perspektiv.

 
Underviser i
 • Psykisk helse- og rusproblematikk. Dialektisk relasjons-forståelse.
Forskar på
 • Profesjonelle terapeutiske relasjoner.
 • Hvordan møter kommunale helse- og velferdstjenester etterlatte ved nakotikarelatert død? Hva hindrer og hva muliggjør hjelp i akuttfasen, sett fra hjelpernes perspektiv? Hvordan kan samarbeidet rundt hjelp til etterlatte ved narkotikarelatert død optimaliseres i samspillet mellom det kommunale hjelpeapparatet, de etteraltte selv og frivillige organisasjoner?
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Hjelpeapparatet i møte med etterlatte

  Reime, Monika Alvestad, Mellingen, Sonja, Løseth, Hilde-Margit (2024)
 • How do health and welfare services relate to drug-death bereaved persons' needs? A qualitative study.

  Løseth, Hilde-Margit, Kalsås, Øyvind Reehorst (2023)
 • Drug-related deaths: help needs of those bereaved and the help services' perspectives

  Løseth, Hilde-Margit, Kalsås, Øyvind Reehorst (2023)
 • Barriers and facilitative factors in the provision of first-responder services to persons bereaved following a drug-related death: A qualitative study

  Løseth, Hilde-Margit, Selseng, Lillian Bruland, Dyregrov, Kari (2023)
 • “How Do Municipal Managers Describe Improving the Services Provided to Drug Death-Bereaved Persons?” a Qualitative Study

  Løseth, Hilde-Margit, Dyregrov, Kari, Selseng, Lillian Bruland, Mellingen, Sonja (2023)
 • Drug-related deaths: Help needs of those bereaved and the help services` perspective

  Kalsås, Øyvind Reehorst, Løseth, Hilde-Margit (2023)
 • Etterlattes hjelpebehov ved narkotikarelatert død og hjelpetjenestenes perspektiv

  Løseth, Hilde-Margit, Kalsås, Øyvind Reehorst (2022)
 • Hvordan møter helse- og velferdstjenestene etterlatte ved narkotikarelatert død i akuttfasen?

  Løseth, Hilde-Margit (2022)
 • Barriers and facilitators in professional assistance provision to persons bereaved by drug-related deaths during the acute phase.

  Løseth, Hilde-Margit (2022)
 • Hvorfor er det så vanskelig, og hva skal til for å gjøre det bedre?

  Løseth, Hilde-Margit (2022)
 • Kommunale helse- og velferdstjenester til etterlatte ved narkotikarelatert død i rett etter dødsfallet

  Løseth, Hilde-Margit (2022)
 • END-prosjektet

  Løseth, Hilde-Margit (2022)
 • Etterlatte etter narkotikadødsfall får ikke hjelpen de trenger

  Løseth, Hilde-Margit (2022)
 • How do Professionals in Municipal Health and Welfare Relate to Bereaved Persons During the Acute Phase of a Drug-Related Death? A Qualitative Study

  Løseth, Hilde-Margit, Selseng, Lillian Bruland, Dyregrov, Kari, Mellingen, Sonja (2022)
 • Professional helpers' experiences of assisting the bereaved after drug-related deaths: A knowledge gap

  Reime, Monika Alvestad, Løseth, Hilde-Margit, Lindeman, Sari Kaarina, Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari, Selseng, Lillian Bruland (2022)
 • Professional help to drug-death-bereaved persons in the acute phase

  Løseth, Hilde-Margit (2021)
 • Hvordan møter kommunale helse- og velferdstjenester etterlatte ved narkotikarelatert død i akuttfasen?

  Løseth, Hilde-Margit (2021)
 • ENDkast I «På sporet av hjelparar sine erfaringar», episode 3, snakkar phd-stipendiat Hilde -Margit Løseth med Sari Lindeman om END-prosjektet sitt fokus på hjelparane sine erfaringar.

  Lindeman, Sari Kaarina, Løseth, Hilde-Margit (2021)
 • Strains and challenges of close family members before a drug related death (DRD)

  Møgster, Birthe, Løseth, Hilde-Margit, Lorås, Lennart (2019)
 • The special grief following drug related deaths

  Dyregrov, Kari, Møgster, Birthe, Løseth, Hilde-Margit, Lorås, Lennart, Titlestad, Kristine Berg (2019)
 • How to study follow-up when it doesn’t exist?

  Løseth, Hilde-Margit, Selseng, Lillian Bruland (2019)
 • Hvordan lever efterladte videre efter en pårørendes stofrelaterede død?

  Dyregrov, Kari, Løseth, Hilde-Margit (2019)
 • Den spesielle sorgen ved narkotikarelatert død

  Dyregrov, Kari, Møgster, Birthe, Titlestad, Kristine Berg, Løseth, Hilde-Margit, Lorås, Lennart (2018)
 • Vold og traumatisk stress i utdanningene. Prosjektrapport

  Førde, Siv, Alsaker, Kjersti, Løseth, Hilde-Margit, Kvinge, Lars M., Sviland, Randi, Johansen, Venke A (2018)
 • DRUG DEATH RELATED BEREAVEMENT AND RECOVERY (The END-project)

  Titlestad, Kristine Berg, Møgster, Birthe, Løseth, Hilde-Margit, Lindeman, Sari Kaarina, Lorås, Lennart, Dyregrov, Kari (2018)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død – END-prosjektet Rekruttering av deltakere til nasjonal forskningsstudie

  Titlestad, Kristine Berg, Møgster, Birthe, Løseth, Hilde-Margit, Kaald, Sølvi, Dyregrov, Kari (2018)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død (END-prosjektet)

  Titlestad, Kristine Berg, Møgster, Birthe, Løseth, Hilde-Margit, Dyregrov, Kari (2018)
 • Prosjekt Online

  Slang, Janicke, Løseth, Hilde-Margit (2017)
 • Komplisert sorg for etterlatte etter overdosedødsfall

  Løseth, Hilde-Margit, Mellingen, Sonja (2017)