Høgskulelektor

Inger Kristin Heggdalsvik

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er utdannet sosionom (1994) og Cand. polit i sosialt arbeid (2007). Jeg har vært ansatt ved Høgskulen på Vestlandet siden 2007. Min arbeidsefaring er fra barnevernsfeltet og det er barnevern som også er mitt primære undervisnings- og forskningsområde. Fra 01.08.20 er jeg stipendiat. Tema for mitt Ph.d. arbeid er "Profesjonell forståelse og vurdering av risiko når barn lever med konfliktfylt foreldreskap"

Underviser i

  • Sosialt arbeid med barn og familier
  • Samtaler med barn

Forskar på

  • Barnevern
  • Fastlåste foreldrekonflikter
  • Skjønn
  • Beslutninger

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar