Høgskulelektor

Ingfrid Veka

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er utdannet allmennlærer fra Høgskolen i Bergen, med mastergrad i ernæring, helse og miljø fra Høgskolen i Akershus. Jeg begynte å arbeide ved høyskolen i 2013, på avdeling for lærerutdanning, seksjon Mat og hese. Jeg har hatt permisjon (2015-20) fra seksjonen grunnet påbegynte doktorgradsarbeid. Jeg har vært stipendiat ved høgskolense doktorgradsprogram: Danning i didaktiske praksiser. Er nå tilbake i min tidligerer jobb som lærerutdanner i faggruppen mat og helse. 

Underviser i

  • Grunnskolelærerutdanning: Mat og helse
  • Barnehagelærerutdanning: Natur, helse og bevegelse

Forskar på

  • Hvordan blir den formelle læreplanen i mat og helse oppfattet og operasjonalisert på barnetrinnet?

Forskargrupper