Stipendiat

Ingrid Knutsdotter Koren

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg ser på meg selv som en akademisk "potet" med bred tverrfaglig utdanning og kompetanse

Min tverrfaglige bakgrunn inkluderer alt i fra natur- og teknologifag, til språk og samfunnsfag. 

Kompetanseområder:

 • Miljø- og klimaplanlegger
 • Samskaping av kunnskap om klima og miljø i arealplanlegging
 • Folkelig medvirkning i arealplanlegging
 • Atferdsøkonomi og "nudging"
 • Bærekraftig reiseliv
 • Kinesisk språk og kultur

Stipendiat innskrevet i RESINNREG - Resonsible Innovation and Reginal Development.

Underviser i
 • PL4-304: Climate change adaptation in spatial planning (MSc)
 • Veiledning (MSc og BSc)
Forskar på
 • Landskapsforskning
 • Bærekraftig arealplanlegging av myrlandskap
 • Arealbrukskonflikter på myrlandskap
 • Kunnskap, persepsjon, og atferd blant interessenter i arealplanlegging
 • Samskaping av miljø og klimakunnskaper i arealplanlegging
 • Folkelig medvirkning og multi-interessent analyser

Prosjekter:

 • REPEAT - Rethinking sustainable land use of peatlands. 
 • COMETS prosjektet har som mål å fylle et kunnskaphull om rollen som borgerengasjement har i energitransformasjonen til fornybare energikilder i Europa (prosjekt avsluttet).