Førsteamanuensis

Ingrid Laukeland Djupegot

Arbeids- og kompetanseområde

Eg har utdanningsbakgrunn innan ernæring og folkehelsevitenskap, og har ein doktorgrad i matrelatert forbrukeratferd frå 2020. Eg har ei særleg interesse for kosthaldsvalg og matrelatert forbrukeratferd på befolkningsnivå, og synest det er spanande å undersøke korleis miljøet rundt oss påverkar matvala våre. 

Ved HVL er størsteparten av arbeidet mitt knytt til Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (https://mhfa.no/), der eg blant anna arbeider med skulefaget mat og helse, og mat og måltid i skulen. Eg arbeidar for tida med LOTAS-prosjektet som er et forskningsprosjekt på mat- og helsefaget på ungdomstrinnet. Prosjektet fokuserer blant anna på elevmedverknad og læringsutbytte i mat- og helsefaget. 

Tidlegare har eg jobba mykje med nudging som verkemiddel for å påverke matrelaterte val, samt undersøkt forbrukarar si meining om matrelatert nudging. Eg har også forska på faktorar som påverkar val av ultra-prosesserte matvarer, samt samanhengen mellom tidspress og bruk av ultra-prosesserte matvarer. 

Underviser i

Eg underviser på bachelor i folkehelsearbeid og lærarutdanninga i mat- og helse, samt rettleiar oppgåver på både på bachelor- og masternivå. 

 • Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet
 • Grunnskulelærarutdanning 1. - 7. trinn
 • Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn
Forskar på
 • Skulefaget mat og helse, elevmedverknad
 • Forbrukeratferd i ein matkontekst
 • Nudging og valarkitektur
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Er brød farlig no igjen?

  Bjørndal, Bodil, Vildmyren, Iselin Thowsen, Aadland, Eli Kristin, Hjartåker, Anette, Djupegot, Ingrid Laukeland, Vatne, Julie Meinseth (2023)
 • En oversiktsstudie av empirisk forskning på det norske skolefaget mat og helse i perioden 2006-2023.

  Djupegot, Ingrid Laukeland, Veka, Ingfrid (2023)
 • Hvordan påvirker elevmedvirkning læringsutbytte i mat- og helsefaget?

  Bjørndal, Bodil, Vildmyren, Iselin Thowsen, Andersen, Anna Nesje, Djupegot, Ingrid Laukeland (2022)
 • Kunnskap og bruk av matmerkeordningene Nøkkelhullet og Brødskalaen

  Rivedal, Malin Dalsøren, Djupegot, Ingrid Laukeland (2022)
 • Å gjøre det enklere å ta gode matvalg

  (2021)
Vis alle