Førstelektor

Ingrid Voll

Arbeids- og kompetanseområde

Forskning og undervisning. Jeg er programkoordinator for første studieår på Master i sosialvitenskap ved HVL, og underviser her i emnene Sosial ulikhet og marginalisering og Samfunnsarbeid. Har inntil nylig hatt en delt stilling i 20 % ved et NAV-kontor med fokus på arbeidsinkludering og samskaping av kunnskap mellom UH-sektor og NAV. Jeg er utdannet sosionom og cand.polit med hovedfag i sosiologi. Jeg forsker på arbeidsinkludering i møte med ulike målgrupper, brukererfaringer, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling i NAV. Fagfelt: Sosiologi, sosialt arbeid, samfunnsarbeid, velferdssystemer/NAV, kvalitative forskningsmetoder, prosjektarbeid.

Underviser i
 • Sosialpolitikk, profesjons- og maktutøvelse
 • Samfunnsarbeid 
 • Velferdsordninger og velferdsarbeid
 • Arbeidrettede tiltak og kvalifisering
 • Brukererfaringer
 • NAV
Forskar på
 • Nav som praksissamfunn- relevans og betydning av ansattes utdanningsbakgrunn
 • Klienters og ansattes erfaring med kvalifiseringsprogram og arbeidsevnevurdering i Nav
 • Gjennomføring av arbeidslinjen og IPS - bruker- og ansatteerfaringer
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • NEON-konferansen 2023 - Presentasjon av artikkel; Vi snakker ikke om utdanning her - Nav-ansattes vektlegging av utdanningens betydning for å utføre arbeidsoppgaver i Nav

  Napsholm, Birthe Unneland, Voll, Ingrid, Tysnes, Ingunn Barmen (2023)
 • "Vi snakker ikke om utdanning her" Nav-ansattes vektlegging av utdanningens betydning for å utføre arbeidsoppgaver i Nav

  Napsholm, Birthe Unneland, Voll, Ingrid, Tysnes, Ingunn Barmen (2023)
 • Connecting theory and practice in welfare services and education - experiences from developing a hub for professional development and research (FoU-hub)

  Voll, Ingrid, Sørum, Henriette, Dalland, Marte (2023)
 • "Sammen i tjenesteutvikling, utdanning og forskning." Hvilke muligheter og utfordringer ser vi i utvikling og etablering av en FoU-hub ved NAV Årstad i Bergen og Høgskulen på Vestlandet ?

  Voll, Ingrid, Sørum, Henriette, Dalland, Marte (2022)
 • Utfordringer i det å kombinere "å vite at" og "å vite hvordan" i sosialt arbeids utdanning og profesjonell praksis i NAV.

  Voll, Ingrid, Tysnes, Ingunn Barmen, Larsen, Anne Karin (2022)